Text i fotografies de Miquel Àngel Dora

 

Editat per: 

Conselleria de Medi Ambient.

 Govern de les Illes Balears

 

1ª edició, juny 2003

 

Format 17 X 23 cm. 

256 pàgines en color. 335 fotografies.

ISBN  - 846882349X

PÀGINES DE MOSTRA

PRÒLEG

La història de la fotografia de natura a les Illes Balears va lligada a un compromís: la defensa dels valors naturals. Les imatges dels fotògrafs naturalistes han format una part  essencial en la difusió i en la protecció de la nostra biodiversitat. El treball solitari, pacient, discret i prou desconegut d’aquest reduït grup de persones ens ha permès descobrir els secrets més íntims de la naturalesa illenca i ha estat, desgraciadament, un fidel testimoni de la degradació progressiva del nostre medi ambient. Un compromís a vegades difícil, fruit de moltes hores de treball amb una càmera fotogràfica en les mans i de plaguetes senceres de dades escrites amb il·lusió i voluntat  de ser testimoni d’allò que els envolta, els apassiona o els avergonyeig.

Retratar Mallorca. Observar la natura, és una obra sorgida d’aquest compromís amb la terra, d’aquest lligam entre sentiments personals, observació de la naturalesa i pràctica de la fotografia. És l’expressió d’un desig d’unió amb la natura i de l’estimació a les arrels del nostre poble. És un manual que pretén arribar a ser una eina de futur, una necessitat si tant voleu, no només per a la divulgació d’aquesta activitat artística i comunicativa sinó també per les actituds de respecte escrupulós a l’entorn i de coneixements que aquesta disciplina fotogràfica ha d’assumir. 

Miquel Ángel Dora ens ha cedit l’edició d’aquest innovador manual de fotografia i de natura amb una clara finalitat educativa i de sensibilització, no només pel conjunt de fotografies, de conceptes i de procediments que ens ofereix sinó també per les actituds que solquen el conjunt d’aquesta obra basada en les experiències, les sensacions i les emocions acumulades per l’autor al llarg de molts d’anys d’eixides pel nostre entorn. 

Des de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears hem considerat que aquesta publicació podrà omplir un buit important en el món de la fotografia de natura a les Illes i en la seva difusió en la nostra llengua, orientant a les persones que vulguin descobrir en aquesta disciplina fotogràfica una manera molt engrescadora d’arribar al coneixement de la riquesa biològica del nostre entorn, a la seva defensa i a la seva protecció.

Margalida Rosselló

Consellera de Medi Ambient

 

 

El primer manual de fotografia de natura editat en llengua catalana a les Illes Balears.

 

335 fotografies en color comentades amb les dades fotogràfiques i naturalístiques fonamentals.

 

90 quadres amb informació sobre la flora, la fauna, els paisatges, els fenòmens meteorològics, l'arquitectura tradicional, la geologia, la degradació del territori...

Escrit en un llenguatge planer. Els conceptes fonamentals apareixen subratllats per facilitar-ne la consulta. 

Han cedit, gentilment, fotografies de natura per aquest llibre:

 

 

Sílvia Arbona

Pere Garcias

Jesús Jurado

Toni Muñoz

Climent Picornell

Biel Perelló

Joan Mario Rebassa

Gori Salvà

Paco Samblás

Biel Servera

© Miquel Àngel Dora - www.fotodenatura.com - 2003