Text i fotografies de Miquel Àngel Dora

 

Editat per: 

Conselleria de Medi Ambient.

 Govern de les Illes Balears

 

1ª edició, juny 2003

 

Format 17 X 23 cm. 

256 pàgines en color. 335 fotografies. 

 

© Sílvia Arbona

ÍNDEX GENERAL

PRÒLEG

 

PRESENTACIÓ

 

ESSER FOTÒGRAF DE NATURA

La fotografia de natura a Mallorca. Codi ètic del fotògraf de natura.

 

ELS MATERIALS

La càmera fotogràfica de 35mm réflex. Els objectius. El para-sol. La pel·lícula fotogràfica. Forçat de la pel·lícula. La humitat: perills i solucions.

 

LA LLUM

Situacions excepcionals de llum natural.

 

L'EXPOSICIÓ

Selecció del mode d’exposició. La velocitat d’obturació. L’obertura del diafragma. La profunditat de camp. Distància hiperfocal. Mesurar la llum.

La llum, els nostres ulls i la pel·lícula. Exposició seriada o “bracketing”. Exposició amb llum de flaix. Ús combinat de flaix i de llum natural. Consideracions finals sobre l’ús del flaix.

 

ESSER NATURALISTA

 

RETRATAR FLORA

Introducció. Tècniques. Materials.Composició. Consells pràctics. Apunts naturalístics.

 

RETRATAR INVERTEBRATS

Introducció. Materials. Tècniques. Composició. Consells pràctics. Apunts naturalístics.

 

RETRATAR AUS

Introducció. Materials. Tècniques. Composició. Consells pràctics. Apunts naturalístics.

 

RETRATAR MAMÍFERS

Introducció. Materials. Tècniques. Composició. Consells pràctics. Apunts naturalístics.

 

RETRATAR PAISATGES

Introducció. Materials. Tècniques. Composició. Consells pràctics. Apunts naturalístics.

 

RETRATAR AMFIBIS I RÈPTILS

Introducció. Materials. Tècniques. Composició. Consells pràctics. Apunts naturalístics.

 

RETRATAR HOME I NATURA

Introducció. Retratar la relació home i natura.

 

RETRATAR, OBSERVAR, GAUDIR...

 

APÈNDIXS

Fotografia i internet.

Bibliografia.

Sobre l'autor.

ÍNDEX DE CONTINGUTS NATURALÍSTICS

Mallorca

Nivells de risc i situacions fotogràfiques

Horaris de sortida i de posta de sol

El garballó  

Platges d'arena

Animals i flaix

Els prismàtics

El nom popular i el nom científic

Mallorca en xifres  

 

FLORA  

Comunitats vegetals

Els endemismes

Arbres de fulla caduca i de fulla perenne

Els fongs

La Serra de Tramuntana

Les orquídies

Líquens, molses, falgueres i algues

El vent

Plantes de zones humides

Els fruits

La rosada i la gelada

El foc forestal

Espècies vegetals endèmiques de Mallorca  

 

INVERTEBRATS

Mosques, mosquits i típules

Papallones diürnes de Mallorca

La mantis religiosa

Libèl·lules i cavallets del dimoni

Les formigues

Les xinxes

Els escarabats

La processionària

Les paparres

Els caragols

Les aranyes

Els mol·luscs

Els crustacis

Els escorpins  

 

AUS  

La migració de les aus

L'anellament

Cabots, oronelles i falzies

Passeriformes

Els agrons

Aus de zones de canyissar

Limícoles

La mèl·lera i els tords

Les ànneres

El voltor negre

Aus marines

Rapinyaires diürns

Rapinyaires nocturns

Anelles ornitològiques

Relació d’espècies d’aus de Mallorca

 

MAMÍFERS

La rata cellarda

Les rates tragineres

El mart

El mostel

L’eriçó

Les ratapinyades

La cabra

Els ratolins

Dades generals d’interès relacionades amb la caça

Procediments prohibits per a la captura d’animals

El conill i la llebre

El verí

La geneta  

 

PAISATGES  

Biodiversitat de paisatges

El Puig Major

Torrents de Mallorca

Les salines

Els núvols

La lluna

Les tempestes

La boira

El litoral

Parcel·les

El carst  

 

AMFIBIS I RÈPTILS

La metamorfosi

El dragó i el dragonet

Les serps

Les sargantanes

Els amfibis

El ferreret

Les tortugues

 

HOME I NATURA  

Torres de defensa i de senyals

Educació ambiental

Elements arquitectònics tradicionals

Dòlmens, santuaris, necròpolis...

Els escars

El marès

Alteració d'hàbitats

Coves i avencs

© Miquel Àngel Dora - www.fotodenatura.com - 2003